NEMOKAMAS pristatymas į LP Express paštomatus nuo 59 €!
Pirkite internetu arba atvykite
adresu J. Kubiliaus g. 1, Vilnius
Užsakymai telefonu

Taisyklės

I. Bendrosios nuostatos
 • 1.1.Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau - Klientas) ir internetinės parduotuvės Intymi pagunda (toliau - Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.
 • 1.2.Taisyklės yra taikomos, kai Klientas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve, rengia Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Parduotuvėje esančią informaciją, komentuoja bei vertina prekes ir neapsiribojant tik tuo (toliau viskas bendrai - Paslaugos).
 • 1.3.Taisyklės laikomos sutartimi, sudaroma tarp Kliento ir UAB "Tendencija" (toliau - Administratorius) (įmonės kodas 301175557, PVM mokėtojo kodas LT100003640118, registruotas adresas - J. Kubiliaus g. 1, LT-08238 Vilnius).
 • 1.4.Klientas sudarydamas užsakymą patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.
 • 1.5.Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 • 1.6.Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Klientui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.
II. Duomenų apsauga
 • 2.1.Klientui užsakant prekes registracija nėra būtina, tačiau vykdant užsakymą būtina užpildyti prekių užsakymo formą, kurioje pateikiami visi pristatymui reikalingi asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, pristatymo būdas ir kiti prekės pristatymui būtini duomenys.
 • 2.2.Klientas, norėdamas komentuoti ar (ir) vertinti Parduotuvėje siūlomas prekes, sudaryti "Norų krepšelį" privalo užsiregistruoti ir prisijungti prie Parduotuvės, įvedant savo elektroninį paštą ir slaptažodį. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Kliento asmeninius duomenis: vardą, elektroninį paštą, slaptažodį. Klientas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar ištrinti.
 • 2.3.Klientas patvirtina, kad suteikia Administratoriui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Administratoriui lankydamasis Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
 • 2.4.Administratorius įsipareigoja informacijos apie Klientą neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Administratoriaus partnerius, teikiančius su Kliento užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
 • 2.5.Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Klientas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę pirkti Parduotuvėje.
 • 2.6.Užsiregistravęs Klientas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat baigęs darbą Klientas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos, tam kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Kliento duomenų, ypač tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Administratorius neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.
 • 2.7.Klientas patvirtina, jog žino, kad naršant Parduotuvėje, kompiuteryje, kuriuo Klientas naudojasi, bus išsaugomi "sausainukai" (ang. cookies). "Sausainukai" – tai duomenys, perduodami iš Parduotuvės į Kliento kompiuterio kietąjį diską. "Sausainukų", naudojamų Parduotuvėje, priėmimas nesuteikia Administratoriui prieigos prie Kliento asmeninės informacijos. Administratorius naudojasi sausainukais, kai reikia identifikuoti Kliento kompiuterį, o tai suteikia galimybę Administratoriui pasiūlyti geresnę Paslaugų kokybę. Daugelis naršyklių automatiškai priima sausainukus pagal nustatymą, bet Klientas gali atsisakyti "sausainukų" ar iš dalies juos apriboti, nustatydamas naršyklėje tam tikrus pasirinkimus. Tuo atveju, kai kurios Parduotuvės Paslaugos gali neveikti.
 • 2.8.Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Kliento.
 • 2.9.Išsamesnė informacija apie Administratoriaus taikomą duomenų apsaugą pateikta atskiroje skiltyje "Privatumo politika", kuri yra neatsiejama Taisyklių dalis.
 • Skaityti privatumo politiką
III. Sutarties sudarymas
 • 3.1.Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas patenka į puslapį, kuriame informuojamas, jog jo užsakymas priimtas sėkmingai.
 • 3.2.Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas yra laikomas tuomet, kai Klientas pateikia užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu arba prekių užsakymo formoje, gauna laišką, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to momento, Klientas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.
 • 3.3.Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis.
 • 3.4.Kiekviena sutartis sudaryta elektroniniu būdu yra saugoma Administratoriaus.
IV. Prekės ir jų kainos
 • 4.1.Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos prie atitinkamos prekės.
 • 4.2.Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Administratoriaus parduoti prekes.
 • 4.3.Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.
 • 4.4.Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.
 • 4.5.Konkrečių prekių kainos pateiktos eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.
 • 4.6.Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
 • 4.7.Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis.
V. Atsiskaitymas už prekes
 • 5.1.Administratorius užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes arba, kai klientas pažymi, kad nori apmokėti prekes siuntos pristatymo metu. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Administratoriaus banko sąskaitoje.
 • 5.2.Klientas apmokėti prekes turi ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, t.y. ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po užsakymo patvirtinimo, išsiųsto į nurodytą registracijos anketoje ar prekių užsakymo formoje elektroninį paštą tuo atveju, jei pasirinko išankstinio apmokėjimo būdą.
 • 5.3.Apmokėjimas už prekes galimas tokiais būdais:
 • 5.3.1.Internetu:
  • 5.3.1.1.Per elektroninę bankininkystę (Paysera).
  • 5.3.1.2.Per PayPal sistemą.
 • 5.3.2.Grynaisiais:
  • 5.3.2.1.Prekybos tinklo "Maxima" kasose (per Paysera sistemą).
  • 5.3.2.2.Kioskuose "Lietuvos spauda" ir prekybos vietose "Narvesen" (per Paysera sistemą).
  • 5.3.2.3.Atsiskaityti Intymi pagunda salone adresu J. Kubiliaus g. 1, Vilnius.
  • 5.3.2.4.Kurjeriui siuntinio pristatymo metu.
  • 5.3.2.5.Banko padalinyje atlikus išansktinį pavedimą. Komisiniai mokesčiai pagal bankų įkainius.
 • 5.3.3.Banko mokėjimo kortelėmis:
  • 5.3.3.1.Atsiskaityti Omniva, DPD Pickup ir LP Express paštomatuose atsiimant siuntą.
  • 5.3.3.2.Atsiskaityti Intymi pagunda salone adresu J. Kubiliaus g. 1, 08238 Vilnius.
 • 5.4.Atsiskaitant už prekes "Pavedimu", Klientas privalo mokėjimo formos skiltyje "Mokėjimo paskirtis" įrašyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo elektroniniame laiške. Klientui nenurodžius skiltyje "Mokėjimo paskirtis" tikslaus užsakymo numerio, Administratorius negarantuoja užsakymo įvykdymo.
 • 5.5.Administratorius įsipareigoja suteikti taisyklingą visą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas prekes. Tačiau Administratorius neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, PayPal ar Paysera sistemos (ši sistema administruojama "EVP International", UAB, Mėnulio g. 7, LT-04326, Vilnius, Lietuva; Įmonės kodas 300060819, PVM mokėtojo kodas LT100001261114), kuriais buvo vykdomas Kliento apmokėjimas Administratoriui, nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat Administratorius neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Kliento padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.
VI. Prekių grąžinimas
 • 6.1.Administratorius prekių grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/EU dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1403274218893
 • 6.2.Remiantis 6.1. punkte nurodytais dokumentais Klientas per 30 darbo dienų po prekių perdavimo dienos turi teisę grąžinti internetinėje parduotuvėje Intymi pagunda įsigytą kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus.
 • 6.2.1.Grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:
  • 6.2.1.1.prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;
  • 6.2.1.2.prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos;
  • 6.2.1.3.prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis.
 • 6.2.2.Grąžinama prekė turi būti pristatyta adresu: J. Kubiliaus g. 1, 08238 Vilnius. Siųsti galima kurjeriu, paštu arba pristatyti patiems darbo valandomis nurodytu adresu.
 • 6.2.3.Kartu su grąžinama preke turi būti pateiktas pirkimą parduotuvėje Intymi pagunda įrodantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra ar Kasos pajamų orderis).
 • 6.2.4.Administratorius gavęs grąžinamą prekę per 14 dienų įsipareigoja informuoti klientą, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama prekė atitinka šiuos kriterijus, Admisnistratorius įsipareigoja grąžinti už ją sumokėtus pinigus.
 • 6.2.5.Grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Klientas.
 • 6.2.6.Jei klientas pasirenka nestandartinį, greitesnį pristatymo būdą, pristatymo išlaidos nėra grąžinamos.
 • 6.3.Jeigu Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Administratorius su Klientu neaptarė jos trūkumų, Klientas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:
 • 6.3.1.pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
 • 6.3.2.atitinkamai sumažinti prekės kainą;
 • 6.3.3.per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
 • 6.3.4.atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;
 • 6.3.5.vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
 • 6.4.Jei Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Klientas šią prekę kartu su pirkimą parduotuvėje Intymi pagunda įrodančiu dokumentu (PVM sąskaita faktūra) turi pristatyti adresu J. Kubiliaus g. 1, 08238 Vilnius. Administratorius šiuo atveju įsipareigoja apmokėti prekės siuntimo Administratoriui pašto paslaugas.
 • 6.5.Prekės, kurioms taikomos griežtesnės grąžinimo sąlygos:
 • 6.5.1.Pėdkelnės, prisegamos ar prilipinamos kojinės, viso kūno kojinės (katės kostiumai) gali būti keičiamos ar grąžinamos tik tuo atveju, jei nėra matuotos.
 • 6.5.2.Kvepalai, kūno dažai, masažiniai aliejai ar geliai gali būti keičiami ar grąžinami, jei nėra naudoti, o pakuotė nepažeista.
 • 6.5.3.Dovanų kuponai, įsigyti mūsų ar mūsų partnerių (Laisvalaikio dovanos, Dovanų sala, Gera dovana) parduotuvėse yra negrąžinami ir neišgryninami. Grąžinus prekę, įsigytą už dovanų kuponą, pinigai yra negrąžinami. Yra atstatoma prieš tai buvusi dovanų kupono suma.
 • 6.6.Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo.Atsiradus prekės trūkumams dėl kliento kaltės, prekės naudojimosi taisyklių nesilaikymo arba natūralaus dėvėjimosi pasekmės garantija netaikoma.
 • 6.7.Gamintojo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
 • 6.8.Remiantis Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 8 dalimi, pažymime, kad pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.
VII. Prekių pristatymas
 • 7.1.Prekes pristato Administratorius arba Administratoriaus įgaliotas atstovas: Kurjeriai DPD (UAB DPD Lietuva) ir Omniva (UAB Omniva LT) arba Paštas (AB Lietuvos paštas).
 • 7.2.Administratorius įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytas prekes, nurodytu adresu Lietuvoje per 1-5 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos. Taip pat Klientas sutinka, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Administratorius, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Klientui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.
 • 7.3.Prekės Kurjeriu pristatomos Lietuvos teritorijoje nuo pirmadienio iki penktadienio iš anksto su Klientu suderintu laiku.
 • 7.4.Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių, Kurjeris neturėjęs galimybių pristatyti prekes, Kurjeris papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Kitu atveju, Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Administratoriui, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku ir yra Administratorius visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
 • 7.5.Administratorius arba Administratoriaus įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai Kliento atsakomybė.
 • 7.6.Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su Administratoriumi ar Kurjeriu patikrinti siuntos būklę, ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Klientas privalo Kurjerio patektame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti pastebėtus trūkumus. Klientas, neatlikęs šių veiksmų prie Kurjerio, neturi teisės reikšti jokių pretenzijų dėl prekių pažeidimų ir Administratorius atleidžiamas nuo bet kokios dėl to kylančios atsakomybės.
 • 7.7.Klientas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Administratoriumi telefonu +370 674 52797. Administratorius įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Administratoriaus ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Administratoriui per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
 • 7.8.Administratorius suteikia galimybę prekes gauti ir Klientams iš užsienio (ne Lietuvos teritorijoje). Tuo atveju Administratorius prekes siunčia naudodamasis pašto paslaugomis. Siuntos užsienio valstybėse pristatomos per 7-20 darbo dienų.
 • 7.8.1.Pristatymo kaina į Europos Sąjungos šalis - 6.90 €;
 • 7.8.2.Pristatymo kaina ne į Europos Sąjungos šalis - 10.90 €.
VIII. Komentarų rašymas
 • 8.1.Registruotas Klientas turi teisę rašyti komentarus ir pateikti savo nuomonę apie atitinkamą prekę. Visi Klientai gali išsiųsti draugui bet kurios prekės rekomendaciją.
 • 8.2.Komentuodamas ar siųsdamas rekomendaciją Klientas įsipareigoja, kad bet kokia jo pateikta informacija yra teisinga, tiksli ar kitaip neklaidinanti, nepažeidžianti trečiųjų asmenų teisių, įstatymų ar kitų teisės reikalavimų. Komentuodamas ir siųsdamas rekomendaciją Klientas prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų.
 • 8.3.Administratorius pasilieka teisę bet kuriuo momentu ištrinti ir (ar) koreguoti Kliento patalpintus komentarus.
IX. Taikytina teisė
 • 9.1.Taisyklėms yra taikoma Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisė.
X. Baigiamosios nuostatos
 • 10.1.Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Prašymą/skundą dėl mūsų internetinės parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas [email protected], tel. 8 5 262 67 51, internetinėje svetainėje www.vvtat.lt jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
Atnaujinta 2020-11-18
Intymūs užrašai